MENGENAI KAMI | PUSAT SUKAN

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pusat Sukan adalah salah sebuah entiti di bawah struktur pentadbiran Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Pejabat ini bertanggungjawab menguruskan segala hal ehwal penganjuran sukan dalaman dan luaran, penyertaan pasukan UPM ke kejohanan kebangsaan dan antarabangsa, menjaga kebajikan atlet serta melaksanakan kerja-kerja yang menjurus kepada pencapaian KPI universiti.

B1566720376