PROGRAM | PUSAT SUKAN

» PROGRAM

PROGRAM

Program Pembangunan Sukan di UPM merangkumi pelbagai aspek penglibatan. Bukan hanya menumpukan  program di peringkat dalaman UPM, pembangunan sukan di UPM juga melibatkan penglibatan di peringkat kementerian, kebangsaan dan juga antarabangsa.

Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) merupakan sebuah badan sukan yang menguruskan program...selanjutnya...
Sukan Kolej (SUKOL) Kejohanan Sukan Kolej UPM (SUKOL) merupakan kejohanan sukan anjuran Pusat...selanjutnya...
UPM telah dipertanggungjawabkan oleh pihak kementerian Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) untuk...selanjutnya...
VISI Menjadikan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia sebagai pusat pembangunan dan...selanjutnya...
Pusat Sukan UPM telah mengadakan program Mobiliti pelajar sukan ke beberapa buah universiti luar...selanjutnya...
Pusat Sukan telah mengadakan program Memorandum of Understanding (MoU) dan jalinan kerjasama...selanjutnya...
B1566716290